Campionato di prova 2018-2019
Campionato di prova 2018-2019
Genoa U17 1-0 Benevento U17Nazario Gambino13 Magh.15:00
Milan U17 3-1 Novara U17C.S. Peppino Vismara13 Magh.15:00